Blog Image

Taalunie?

Deze blog

In België word je als student toegepaste taalkunde en tijdens je vertalersopleiding al snel geconfronteerd met de verschillen binnen de Nederlandse standaardtaal. Naast de Nederlandse wordt ondertussen ook al een tijdje een Belgisch-Nederlandse standaardtaalvariëteit erkend. Tenminste, in theorie. In 1980 werd de "Nederlandse Taalunie" opgericht en sindsdien was het de bedoeling dat Nederland en Vlaanderen samen aan een gemeenschappelijk taalbeleid zouden werken. Twintig jaar later viel het op dat de Van Dale-redactie meer en meer Belgisch-Nederlandse woorden in haar woordenboeken begon op te nemen die dan in het beste geval het label "algemeen Belgisch-Nederlands" kregen.

Toch worden Belgische vertalers er vriendelijk op gewezen dat ze zich aan "de Nederlandse" taalnorm moeten houden. Op zich niets vreemds: er moet vanzelfsprekend een taalnorm zijn en daaraan hebben natuurlijk ook vertalers zich te houden.
Maar wat blijkt nu? Hoewel het Nederlands twee standaardtaalvariëteiten heeft en er een gemeenschappelijk taalbeleid zou moeten zijn, is er in "de Nederlandse" norm nauwelijks plaats voor Belgische inbreng. Hoewel het nu niet meer heet "zeg niet X maar wel Y", komt het er in principe nog altijd op neer: "Schrijf niet op een boogscheut maar wel op kleine afstand." Anders verstaan de Nederlanders ons niet?
Van deze taalnorm wil vooral het geschreven/gepubliceerde woord niet afwijken. Tot voor kort werd Vlaamse literatuur zo bijna volledig - zoals Jeroen Brouwers het zou verwoorden - "herschreven"; d.w.z. radicaal vernoordnederlandst. Brouwers (die zelf als corrector voor de uitgeverij Manteau gewerkt heeft) beweerde daarom ook niet zonder reden: "De Vlaamse letteren zijn vervalst." Gelukkig zijn er intussen toch al enkele uitgeverijen en schrijvers die zich van deze praktijk distantiëren.
Maar wat in de Vlaamse literatuur langzaamaan mogelijk wordt, kan blijkbaar nog altijd niet in de naar het Nederlands vertaalde literatuur en meer dan de helft van de fictie, die in ons taalgebied wordt uitgegeven, zijn vertalingen.
Meer nog: onderzoek uit 2005 heeft aangetoond dat Vlamingen nauwelijks literatuur vertalen omdat uitgeverijen liever met Nederlanders samenwerken. In juni 2009 gaf ook de Nederlandse Taalunie toe dat Vlaamse vertalers een groep vormen die "speciale aandacht nodig" heeft: "Nog maar al te vaakgeven uitgevers de voorkeur aan Nederlandse vertalers boven Vlaamse vertalers, ongeachtde kwaliteit. Voor de Taalunie is deze discriminatie onaanvaardbaar en onbegrijpelijk."

Het is me opgevallen dat vele Nederlandstaligen zich niet bewust zijn van dit alles. Tijdens het laatste jaar van mijn studies wil ik zoveel mogelijk informatie verzamelen over de taalnorm en het daarop gerichte uitgeversbeleid in "ons" taalgebied; die informatie wil ik in deze blog delen.

Reacties zijn welkom!
(Kan er eigenlijk over de taalnorm gesproken/gediscussieerd worden?)


[last updated in March 2010]

“Vertalingen van Vlaamse makelij”

Taalunie? Posted on wo, maart 24, 2010 16:12:29

Over de wanverhouding op de Nederlandstalige vertaalmarkt:

“Terwijl in literatuurgeschiedenissen de
verhouding tussen Vlamingen en Nederlanders doorgaans één op de drie is, blijkt
amper één op de tien literaire vertalingen van Vlaamse makelij, en als je
afziet van kinder- en jeugdliteratuur gaat het zelfs maar om een paar schamele procenten [eigen
nadruk]. (Hofstede, 2007, p. 5)”

BRON: Hofstede, R. (2007). De paradox
van Denissen. Filter. Tijdschrift over
vertalen, 14
(1), 5-7.“Het Vlaams literair idioom”

Taalunie? Posted on wo, maart 24, 2010 01:14:42

Clem Robyns wijst terecht op de – volgens mij zwaar onderschatte – gevolgen van een onvoorwaardelijk eenzijdige aanpassing aan de Noord-Nederlandse norm.

“Hoewel er nog steeds veel Nederlandse uitgevers
en critici zijn die vinden dat Vlamingen helemaal niet kunnen schrijven, staat
men Vlaamse literaire auteurs toch steeds vaker toe een meer specifiek Vlaams
idioom te gebruiken. Dit idioom is
echter taboe in vertalingen van literaire teksten door Vlaamse vertalers [eigen nadruk]. Op die manier bevestigen vertalingen een specifieke definitie van cultuur in Vlaanderen [eigen nadruk], namelijk dat het Noord-Nederlands de normale taal van die cultuur is, en dat een Vlaams literair idioom eventueel getolereerd kan worden (dan wel liefst met
een volkse connotatie eraan gekleefd) maar nooit de norm kan zijn [eigen nadruk]. Dat is een zeer verdedigbare opvatting, die ook volkomen respectabel zou zijn als ze met wat minder machtsargumenten verdedigd zou worden, maar het is niet de enige. Dit is dus een geval waarbij vertalingen een evident geachte vooronderstelling bevestigen in de plaats van ze ter discussie te stellen [eigen nadruk]. (Robyns,2004, p. 198)”

Dat die opvatting “zeer verdedigbaar” is, stel ik ten zeerste in twijfel. Vooral interessant is dit stuk dan ook omwille van dat laatste. In dit deel van ons taalgebied wordt “onze” taalnorm en haar legitimiteit veel te weinig in vraag gesteld.

Drie jaar later en uit Nederlandse hoek:

“Maar waarom, als het Vlaamse literaire auteurs is
toegestaan de Nederlandse literatuur te verrijken met hun steevast ‘grappig’ of
‘sappig’ genoemde taaleigen, wordt
Vlaamse vertalers dat voorrecht stelselmatig ontzegd? Waarom Vertalersvlaams
weren en taboeïseren
[eigen nadruk], zolang die taalkleur een goed begrip
van de vertaling niet in de weg staat? Of om het in chiquere bewoordingen te
zeggen: waarom defectief optreden tegen de import van Vlaamse literatuur en
defensief tegen de import van Vlaamse vertalingen? (Hofstede, 2007, p.
6)”

BRONNEN:

Hofstede, R. (2007). De paradox
van Denissen. Filter. Tijdschrift over
vertalen, 14
(1), 5-7.
Robyns, C. (2004). “Eigen vertoog eerst”: Vertaling als een bedreiging voor culturele identiteit. In T. Naaijkens, C. Koster, H. Bloemen & C. Meijer (red.), Denken over vertalen: Tekstboek vertaalwetenschap (pp. 197-208). Nijmegen: Uitgeverij Vantilt.