“In de neerlandistiek lijkt meer en meer het besef
door te breken dat vertaling een rol
speelt in de ontwikkeling van de Nederlandse taal en letteren
[eigen nadruk] en dat de geschiedenis van de Nederlandstalige
literatuur onlosmakelijk verbonden is [eigen nadruk] met de geschiedenis van het vertalen in
het Nederlands. (Bloemen et al., 1998, p. 7)”

BRON: Bloemen, H. (1998). De kracht van vertaling: Verrijking van taal
en cultuur
. Utrecht: Platform Vertalen & Vertaalwetenschap.

Ik denk dat hier misschien vooral aan toegevoegd moet worden dat er in ons taalgebied meer literatuur vertaald wordt dan geschreven (zie citaat onderaan). Maar het is wel zo dat sommige uitgeverijen langzaamaan minder allergisch reageren op het Vlaamse literaire idioom en in die zin meer open staan voor een Vlaamse bijdrage aan de ontwikkeling van de Nederlandse taal. Vreemd genoeg geldt deze tolerantie niet voor de naar het Nederlands vertaalde literatuur.

“Vertalingen vormen een belangrijk segment van de Nederlandstalige
boekenmarkt. Meer dan de helft van de fictietitels die in Vlaanderen en
Nederland verschijnen is uit een andere taal vertaald
[eigen nadruk]. (Humbeeck, 2006, p. 6)”

BRON: Humbeeck, K. (2006). Literair vertalers naar het
Nederlands: Een veldanalyse. Filter. Tijdschrift over vertalen, 13(2), 6-16).