A) “Pleidooi voor taalvermenging”


“Er zijn dus kleine verschillen tussen standaard Zuid-Nederlands en standaard Noord-Nederlands, maar het is mijns inziens erg jammer en ergerlijk dat men in het Noorden denkt de wijsheid in pacht te hebben. [eigen nadruk] We moeten in Nederland niet denken dat er in het Zuiden een verzameling dialecten wordt gesproken. Ik heb meermaals gemerkt dat Nederlanders met een beperkte woordenschat en een verantwoordelijke functie (eindredacteur van een boekenbijlage om maar een voorbeeld te noemen) alles wat ze niet kennen als ‘Vlaams’ bestempelen. [eigen nadruk] (Schyns, 2002, p. 43f)”

“De
levendigheid en rijkdom van het Nederlands wordt mede gevoed door het
taalgebruik van onze zuiderburen en we doen onszelf tekort als we ons daar
willens en wetens van afsnijden.
[eigen nadruk] Vlaamse vertalers voldoen misschien niet
aan de ‘randstadnorm’, maar wel aan de
eisen van het Standaardnederlands
. [eigen nadruk] Ons oor moet gewoon gaan wennen aan een iets
ander geluid. (Schyns, 2002, p. 44)”

“Het wordt
hoog tijd om het tij te keren, de taal van het Noorden mag soms best iets
Zuidelijk gekleurd zijn; we hoeven er geen hek omheen te plaatsen. Dat zou te zot voor woorden zijn. (Schyns, 2002, p. 45)”

Zie ook: We mogen de Zuid-Nederlandse taalvariant niet weren (Désirée Schyns, Departement Vertaalkunde Hogeschool Gent – 16/07/03)

BRON: Schyns, D. (2002). Wie heeft er schrik van Zuid-Nederlands? Pleidooi voor een tolerantere houding ten aanzien van Zuid-Nederlandse taalvarianten. Filter. Tijdschrift over vertalen, 9(4), 37-45).

Dit is eens een mening uit Nederlandse hoek: Désirée Schyns geeft vertaalcolleges aan de Hogeschool Gent. Blijkbaar zijn er ZELFS Nederlanders die van mening zijn dat Vlamingen HET Nederlands kunnen verrijken. Toch is het zo dat misschien vooral Vlamingen, bijvoorbeeld in neerlandistieke kringen, sceptisch tegenover het taalgebruik van de Vlamingen staan. Misschien kan een artikel als het bovenstaande hen overtuigen?

B) “Pleidooi voor een transnationale en transcontinentale taal

Actueler is
een bijdrage van Désirée Schyns en (Fransman) Philippe Noble in Ons Erfdeel (2008, 2), waarin ze het volgende beweren: “Als je niet wil dat beide varianten uit elkaar groeien […] dan moet je je volgens ons veel toleranter opstellen ten opzichte van varianten. […] De norm in het Nederlandse taalgebied zou dus wat ons betreft ruimer opgevat moeten worden.”
Wat verder luidt het: “Wij denken echter, uitgaande van onze eigen ervaring als migranten binnen het Nederlandse taalgebied, dat naarmate je meer en beter kennis neemt van de “perifere varianten”, je vanzelfsprekend ook meer tolerantie voor deze varianten kweekt. Met andere woorden: je verruimt gaandeweg je eigen norm.”

Dat kan ik alleen
maar onderschrijven.

BRON: Schyns, D. & Noble, P. (2008). Neerlandofonie. Pleidooi voor
een transnationale en transcontinentale taal. Ons Erfdeel, 2008(2), 98-107).

Ook online: http://www.onserfdeel.be/pdf/schynsnoble.pdf