Aangezien Nederlanders volgens velen meer recht van spreken hebben wanneer het over onze gemeenschappelijke taalnorm gaat, bij dezen een opmerking van Nederlands vertaler Rokus Hofstede na de studiedag over “de positie van de Vlaamse
literair vertaler in het letterenveld” (05/2007) over onze standaardtaal:

“Intussen was de discussie zozeer gericht op het
formuleren van positieve actiepunten, dat de achterliggende vraag
naar de legitimiteit van een door iedereen geaccepteerde en
voor iedereen acceptabele standaardtaal niet meer werd
gesteld
[eigen nadruk]. En dat terwijl, van alle literaire
bedrijvigheden, vertalen stellig de activiteit is die aan het onuitputtelijke
thema van de Vlaams-Nederlandse taalverschijnselen de bewonderenswaardigste
ressources biedt. (Hofstede, 2007, p. 14)”

BRON: Hofstede, R. (2007). Het gebod van Bernlef. Filter. Tijdschrift over vertalen, 14(2), 13-15).